Category: Збереження здоров’я

Щеплення

Для формування імунітету до певних інфекційних захворювань в Україні проводять вакцинації. Вакцинопрофілактика з специфічною профілактикою, спрямованою проти певних інфекційних захворювань. Вона здійснюється за рахунок щеплень. При щепленні в
Read More

Основні шляхи попередження захворювань

Захворюваність дітей у різні вікові періоди не однакова й зале­жить від різних причин, у тому числі й соціальних. У дитячому віці захворюваність іноді буває наслідком внутрішньоутробного розвитку, наприклад
Read More

Поняття про хворобу, періоди розвитку хвороби

Хвороба – порушення життєдіяльності організму під впливом шкідливих подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища. При цьому знижується пристосованість живого організму до зовнішнього середовища й водночас мобілізуються його захисні сили.
Read More

Здоров’я та його складові

Здоров’я – це природний динамічний стан організму, який ха­рактеризується його самоврівноваженістю і врівноваженістю з на­вколишнім середовищем у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефективно протидіє захворюванням. У
Read More