Category: Вікова фізіологія та валеологія

Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смертності

Зменшення кількості населення внаслідок спаду народжуваності посилюється еволюційними процесами смертності. У 1990-1995 pp. кількість померлих постійно зростала, одночасно збільшувалися й розміри загальних коефіцієнтів смертності. Проте у 1996 р.
Read More

Законодавча та нормативно-правова база реалізації прав дитини і здоров’я

Конституція України статтею 3 передбачає: «Людина, її жит­тя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Основи законодавства України про охорону здоров’я
Read More

Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової педагогічної парадигми – гуманістичної спрямова­ності навчального процесу. Ця мета досягається за
Read More

Здоров’я і хвороба

Здоров’я людини – це стан повного соціально-біологічного і пси­хічного комфорту, коли функції всіх органів і систем організму людини зрівноважені з природним і соціальним середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі
Read More

Донозологічний, або пограничний, стан між здоров’ям і хворобою

Здоров’я і хвороба – це два протилежні стани, властиві організму людини. Однак існує ще й донозологічний, або перед хворобливий, або пограничний стан. Більша частина населення планети знаходиться у
Read More

Здоров’я – практична і культурологічна проблема

Дуже велике значення для здоров’я людини має її спосіб життя. Здоровий спосіб життя – це діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров ‘я людей як необхідної умови
Read More

Лімфатична система у дітей і підлітків

Імунна система — сукупність усіх лімфоїдних органів і скупчень усіх лімфоїдних клітин організму. Головний орган імунної системи — загрудинна залоза. Клітини, які виконують функцію специфічного захисту, — це
Read More