Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смертності

Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смертності

Зменшення кількості населення внаслідок спаду народжуваності посилюється еволюційними процесами смертності. У 1990-1995 pp. кількість померлих постійно зростала, одночасно збільшувалися й розміри загальних коефіцієнтів смертності. Проте у 1996 р. кількість померлих…Read more →
Демографічна ситуація в Україні

Демографічна ситуація в Україні

Найдорожчим скарбом будь-якої країни є люди. Попри те, що чи не щороку статистика засвідчує зменшення кількості населення в Україні, наша держава серед 193 країн світу посідає 20 місце за його…Read more →
Законодавча та нормативно-правова база реалізації прав дитини і здоров’я

Законодавча та нормативно-правова база реалізації прав дитини і здоров’я

Конституція України статтею 3 передбачає: «Людина, її жит­тя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають, що…Read more →
Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової педагогічної парадигми - гуманістичної спрямова­ності навчального процесу. Ця мета досягається за рахунок вирішення…Read more →
Здоров’я і хвороба

Здоров’я і хвороба

Здоров'я людини - це стан повного соціально-біологічного і пси­хічного комфорту, коли функції всіх органів і систем організму людини зрівноважені з природним і соціальним середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та…Read more →
Донозологічний, або пограничний, стан між здоров’ям і хворобою

Донозологічний, або пограничний, стан між здоров’ям і хворобою

Здоров'я і хвороба - це два протилежні стани, властиві організму людини. Однак існує ще й донозологічний, або перед хворобливий, або пограничний стан. Більша частина населення планети знаходиться у передхворобливому стані.…Read more →
Здоров’я — практична і культурологічна проблема

Здоров’я — практична і культурологічна проблема

Дуже велике значення для здоров'я людини має її спосіб життя. Здоровий спосіб життя - це діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров 'я людей як необхідної умови для про­гресивного…Read more →
Лімфатична система у дітей і підлітків

Лімфатична система у дітей і підлітків

Імунна система — сукупність усіх лімфоїдних органів і скупчень усіх лімфоїдних клітин організму. Головний орган імунної системи — загрудинна залоза. Клітини, які виконують функцію специфічного захисту, — це лімфоцити, плазматичні…Read more →