Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

Оцінюючи фізичний розвиток дітей дошкільного віку, не треба за­бувати про поставу дітей, яка змінюється в них у різні вікові періоди. На кінець періоду дошкільного віку у здорової дитини хребет набуває…Read more →
Фізична складова здоров’я

Фізична складова здоров’я

Фізичний розвиток - це сукупність морфологічних і функціональ­них показників, які характеризують розвиток організму і дають змогу визначити запаси його фізичних сич, витривалість, працездатність. Фізичний розвиток є одним із показників стану…Read more →
Екологічний світогляд людини як обов’язковий елемент валеологічного світогляду

Екологічний світогляд людини як обов’язковий елемент валеологічного світогляду

Людина є складною, самоорганізованою, саморегульованою сис­темою, функціонування якої значною мірою залежить від її взаємодії із зовнішнім середовищем. У глобальному вимірі людина як вищий рівень живих організмів належить до біосфери. Біосфера…Read more →
Біологічні ритми і здоров’я

Біологічні ритми і здоров’я

Здоров'я як індивідуальна й суспільна цінність стає дедалі дорож­чим. Дуже актуальною стає нині повсякденна турбота про збереження здоров'я та подовження тривалого повноцінного життя в умовах різко­го загострення екологічних проблем, підвищення…Read more →
Системи захисту і пристосування організму здорової людини

Системи захисту і пристосування організму здорової людини

Людина живе в світі, який змінюється щомиті, щохвилини, що­години, щодня, щомісяця, щосезону, щорічно. На неї впливають коли­вання температури повітря, вологості, сили вітру, атмосферного тиску. Ще більше змінилися характер і сила…Read more →
Поняття про соціальне здоров’я та його залежність від умов життя людини в суспільстві

Поняття про соціальне здоров’я та його залежність від умов життя людини в суспільстві

Людина не просто частина природи, вона - член суспільства. Отже, вона є і природною (біологічною) і суспільною (соціальною) істотою. Людина, насамперед істота суспільна, член певного суспільства. Зміна суспільних відносин приводить…Read more →
Вплив препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на здоров’я людини

Вплив препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на здоров’я людини

Хімічна промисловість пропонує більше 3000 найменувань пре­паратів побутової хімії, попит на які постійно зростає. До них нале­жать засоби для миття, очищення, дезинфекції, полірування предметів, виведення плям із них, а також…Read more →
Фактори ризику здоров’я людини

Фактори ризику здоров’я людини

Під факторами ризику розуміють умови, обставини, конкретні причини, які більше, ніж інші відповідальні за виникнення і розвиток хвороби. Здоров'я людини, захворюваність, перебіг і наслідки хвороб, тривалість життя, робочий і творчий…Read more →