Category: Вікова фізіологія та валеологія

Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

Оцінюючи фізичний розвиток дітей дошкільного віку, не треба за­бувати про поставу дітей, яка змінюється в них у різні вікові періоди. На кінець періоду дошкільного віку у здорової дитини
Read More

Фізична складова здоров’я

Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних і функціональ­них показників, які характеризують розвиток організму і дають змогу визначити запаси його фізичних сич, витривалість, працездатність. Фізичний розвиток є одним із
Read More

Екологічний світогляд людини як обов’язковий елемент валеологічного світогляду

Людина є складною, самоорганізованою, саморегульованою сис­темою, функціонування якої значною мірою залежить від її взаємодії із зовнішнім середовищем. У глобальному вимірі людина як вищий рівень живих організмів належить до
Read More

Біологічні ритми і здоров’я

Здоров’я як індивідуальна й суспільна цінність стає дедалі дорож­чим. Дуже актуальною стає нині повсякденна турбота про збереження здоров’я та подовження тривалого повноцінного життя в умовах різко­го загострення екологічних
Read More

Системи захисту і пристосування організму здорової людини

Людина живе в світі, який змінюється щомиті, щохвилини, що­години, щодня, щомісяця, щосезону, щорічно. На неї впливають коли­вання температури повітря, вологості, сили вітру, атмосферного тиску. Ще більше змінилися характер
Read More

Поняття про соціальне здоров’я та його залежність від умов життя людини в суспільстві

Людина не просто частина природи, вона – член суспільства. Отже, вона є і природною (біологічною) і суспільною (соціальною) істотою. Людина, насамперед істота суспільна, член певного суспільства. Зміна суспільних
Read More

Вплив препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів на здоров’я людини

Хімічна промисловість пропонує більше 3000 найменувань пре­паратів побутової хімії, попит на які постійно зростає. До них нале­жать засоби для миття, очищення, дезинфекції, полірування предметів, виведення плям із них,
Read More

Фактори ризику здоров’я людини

Під факторами ризику розуміють умови, обставини, конкретні причини, які більше, ніж інші відповідальні за виникнення і розвиток хвороби. Здоров’я людини, захворюваність, перебіг і наслідки хвороб, тривалість життя, робочий
Read More