Category: Вікова фізіологія та валеологія

Антропометричні дані та їхня оцінка

Для оцінки фізичного розвитку населення, найперше дітей, за­стосовують методику антропометричних досліджень – антропоме­трію. До антропометричних показників належать соматометричні та соматоскопічні ознаки. Із соматометричних визначають довжину, масу тіла й
Read More

Нормальні показники функціонування серцево-судинної системи

Система органів кровообігу складається з двох основних частин – серця і судин, їхня робота забезпечує безперервний рух крові в ор­ганізмі. Цикл серцевої діяльності складається зі скорочення (систоли) спочатку
Read More

Нормальні показники функціонування дихальної системи

Одним із основних житгєвих процесів є дихання. Завдяки йому ор­ганізм отримує ззовні кисень і виділяє вуглекислий газ, що утворюєть­ся в тканинах. Цю важливу функцію здійснює дихальний апарат. Усі
Read More

Нормальні показники функціонування сечостатевої системи

До сечових органів належать нирки, які продукують сечу, і орга­ни, що накопичують і виводять сечу: сечоводи, сечовий міхур та се­чівник. Згідно із сучасними уявленнями, сечоутворення є результатом 3-х
Read More

Нормальні показники функціонування ендокринної системи

Залози, які не мають вивідних протоків і свої біологічні продукти (гормони, або інкрет) виділяють безпосередньо в кров, називаються ендокринними, або безпроточними залозами. Гормони стимулюють або гальмують розвиток та
Read More

Нормальні показники функціонування травної системи

Травна система складається з органів, що механічно і біохіміч­но обробляють їжу, всмоктують і розщеплюють продукти, а також виводять з організму неперетравлені рештки. До неї належать рото­ва порожнина (в
Read More

Рухова активність і здоров’я

Рухова і фізична активність є винятково важливим, фундамен­тальним чинником формування, збереження, зміцнення здоров’я та розвитку людини, особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Завдяки здатності організму до саморегуляції
Read More

Гіподинамія, її шкідливий вплив на здоров’я

Гіподинамія – це обмеження рухової активності, зумовлене спо­собом життя, професійною діяльністю, тривалим ліжковим режи­мом, перебуванням людини в умовах невагомості (тривалі космічні польоти) тощо. Гіподинамія у шкільному віці часто
Read More