Методи і засоби забезпечення безпеки

Методи і засоби забезпечення безпеки

Простір (робоча зона), де знаходиться людина в процесі діяльності, називається гомосферою. Ноксосфера - простір, у якому постійно існують або періодично виникають небезпеки. Сполучення гомосфери і ноксосфери неприпустиме з позиції безпеки.…Read more →
Системний аналіз безпеки; структура моделі безпеки

Системний аналіз безпеки; структура моделі безпеки

Системний аналіз - це сукупність методологічних засобів, що використовуються для підготовки й обґрунтування рішень щодо складних проблем, у даному випадку, безпеці. Система - це сукупність взаємозалежних компонентів, що взаємодіють між…Read more →
Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки життєдіяльності

Принципи, методи і засоби забезпечення безпеки життєдіяльності

У структурі загальної теорії безпеки принципи і методи відіграють евристичну й методологічну роль і дають цілісне уявлення про зв'язки в розглянутій галузі знання. Принцип - це ідея, думка, основне положення.…Read more →
Технічні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Технічні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Технічні принципи спрямовані на безпосереднє запобігання дії небезпек. Технічні принципи засновані на використанні фізичних законів. Принцип захисту відстанню полягає у встановленні такої відстані між людиною і джерелом небезпеки, при якому…Read more →
Імунітет

Імунітет

Виникнення інфекційного захворювання тісно пов'язане з сприй­нятливістю організму людини до нього. Сприйнятливість до захворювань - це здатність реагувати на вторгнення в організм збудників інфекцій розвитком хвороби. Несприйнят­ливість людини до збудників…Read more →
Загальна характеристика інфекційних хвороб

Загальна характеристика інфекційних хвороб

Людину все її життя оточує велика кількість різних мікро­організмів, таких як віруси, бактерії, одноклітинні, гриби тощо. Багато з них є патогенними, тобто здатними викликати певні захворювання. Наприклад, віруси викликають понад…Read more →
Вимірювання пульсу та властивості пульсу людини

Вимірювання пульсу та властивості пульсу людини

Пульс - поштовхоподібні коливання стінок артерій, викликані рухом крові, що надходить у судини при скороченні серця. Пульс характеризується ритмом, частотою, наповненням, напругою, визначається пульсацією. Пульс можна визначити на таких артеріях:…Read more →
Температура тіла та порядок вимірювання температури тіла

Температура тіла та порядок вимірювання температури тіла

Цінне діагностичне значення в обстеженні хворого має вимірювання температури тіла, артеріального тиску та визначення пульсу на периферійних артеріях. Температура тіла відображає ступінь реактивності організму хворого, тому вона є цінним показником…Read more →