Класифікація техногенних небезпек та коротка характеристика їх вражаючих факторів

Класифікація техногенних небезпек та коротка характеристика їх вражаючих факторів

У зв'язку з технізацією людського суспільства техногенні небезпеки за своєю чисельністю і масштабами заподіяної шкоди виходять на перше місце серед інших. За характером техногенні небезпеки поділяються на механічні, хімічні, енергетичні.…Read more →
Класифікація надзвичайних ситуацій

Класифікація надзвичайних ситуацій

Універсальними причинами НС офіційні джерела, перш за все, називають аварії, стихійні лиха, катастрофи, що знаходить своє підтвердження у визначенні і самого терміну НС у законах України, підзаконних актах та державних…Read more →
Номенклатура і параметри факторів ураження техногенних НС

Номенклатура і параметри факторів ураження техногенних НС

Номенклатуру контрольованих і використовуваних для прогнозування факторів ураження джерел техногенних надзвичайних ситуацій, позначення і розмірність цих факторів ураження визначають відповідно з таблицями. Повітряна ударна хвиля, що виникає внаслідок вибухів: легкозаймистих…Read more →
Небезпечний фактор і об’єкт його дії

Небезпечний фактор і об’єкт його дії

Небезпечний фактор і об'єкт його дії знаходяться в одному просторово-часовому континиумі ( в одному місці і в один час). Аксіома про потенційну небезпеку діяльності. Людська практика дає підставу для твердження…Read more →
Основні поняття і визначення в БЖД: таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек

Основні поняття і визначення в БЖД: таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек

Безпека - стан діяльності, при якому з визначеною імовірністю виключений прояв небезпек. Безпека трактується як ступінь захисту об'єкта від зовнішніх і внутрішніх небезпек. Діяльність - специфічна людська форма активного відношення…Read more →
Предмет БЖД і його завдання

Предмет БЖД і його завдання

Предмет: Безпека життєдіяльності (БЖД) - інтеграційна дисципліна, яка вивчає проблеми перебування людини в оточуючому середовищі під час звичайних та надзвичайних ситуацій мирного часу. Мета: вивчення дисципліни - забезпечити відповідні сучасним…Read more →