Category: Безпека життєдіяльності

Класифікація техногенних небезпек та коротка характеристика їх вражаючих факторів

У зв’язку з технізацією людського суспільства техногенні небезпеки за своєю чисельністю і масштабами заподіяної шкоди виходять на перше місце серед інших. За характером техногенні небезпеки поділяються на механічні,
Read More

Класифікація надзвичайних ситуацій

Універсальними причинами НС офіційні джерела, перш за все, називають аварії, стихійні лиха, катастрофи, що знаходить своє підтвердження у визначенні і самого терміну НС у законах України, підзаконних актах
Read More

Номенклатура і параметри факторів ураження техногенних НС

Номенклатуру контрольованих і використовуваних для прогнозування факторів ураження джерел техногенних надзвичайних ситуацій, позначення і розмірність цих факторів ураження визначають відповідно з таблицями. Повітряна ударна хвиля, що виникає внаслідок
Read More

Небезпечний фактор і об’єкт його дії

Небезпечний фактор і об’єкт його дії знаходяться в одному просторово-часовому континиумі ( в одному місці і в один час). Аксіома про потенційну небезпеку діяльності. Людська практика дає підставу
Read More

Основні поняття і визначення в БЖД: таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек

Безпека – стан діяльності, при якому з визначеною імовірністю виключений прояв небезпек. Безпека трактується як ступінь захисту об’єкта від зовнішніх і внутрішніх небезпек. Діяльність – специфічна людська форма
Read More

Предмет БЖД і його завдання

Предмет: Безпека життєдіяльності (БЖД) – інтеграційна дисципліна, яка вивчає проблеми перебування людини в оточуючому середовищі під час звичайних та надзвичайних ситуацій мирного часу. Мета: вивчення дисципліни – забезпечити
Read More