Безпека життєдіяльності

Поняття про критичну інфраструктуру

Поняття про критичну інфраструктуру

У кожному суспільстві можна виділити сектори, системи або мережі, від яких життєво залежить суспільство і порушення функціонування…

Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінськими називаються принципи, що визначають взаємозв’язок і відносини між окремими стадіями й етапами процесу забезпечення безпеки. Принцип…

Орієнтуючі принципи безпеки

Орієнтуючі принципи безпеки

Принципи, що орієнтують, – це основні ідеї, які визначають напрямок пошуку безпечних рішень. Цей пошук неможливий без…

Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

До організаційних належать принципи, що реалізують з метою безпеки положення наукової організації діяльності. Принцип захисту часом допускає…

Аналіз безпеки життєдіяльності людини

Аналіз безпеки життєдіяльності людини

За усієї складності небезпек техногенного характеру безпека життєдіяльності людини є центральною, найголовнішою проблемою. Небезпеки, які загрожують людині…

Структура моделі безпеки0

Структура моделі безпеки

Час від часу загрозливо зростаючий, надзвичайно потужний техногенний сегмент розвитку соціуму характеризується неухильно зростаючою залежністю людини від…

Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які віднесено до одного з класів…

Аварії на трубопровідному транспорті

Аварії на трубопровідному транспорті

В Україні цей транспорт є одним із найрозвиненіших і складається з двох частин – газопроводу та нафтопроводу….

12