Category: Безпека життєдіяльності

Поняття про критичну інфраструктуру

У кожному суспільстві можна виділити сектори, системи або мережі, від яких життєво залежить суспільство і порушення функціонування яких може привести до колапсу на загальнодержавному, регіональному або місцевому рівні.
Read More

Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінськими називаються принципи, що визначають взаємозв’язок і відносини між окремими стадіями й етапами процесу забезпечення безпеки. Принцип плановості означає встановлення на визначені періоди напрямків і кількісних показників діяльності.
Read More

Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

До організаційних належать принципи, що реалізують з метою безпеки положення наукової організації діяльності. Принцип захисту часом допускає скорочення до безпечних значень тривалості перебування людей в умовах впливу небезпеки.
Read More

Аналіз безпеки життєдіяльності людини

За усієї складності небезпек техногенного характеру безпека життєдіяльності людини є центральною, найголовнішою проблемою. Небезпеки, які загрожують людині та суспільству в цілому, за своїм походженням (генезисом) відносяться до таких
Read More

Структура моделі безпеки

Час від часу загрозливо зростаючий, надзвичайно потужний техногенний сегмент розвитку соціуму характеризується неухильно зростаючою залежністю людини від техногенних структур, агло­мерацій, урбанізованих областей і регіонів. Це техногенні центри, масові
Read More

Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які віднесено до одного з класів небезпечних речовин. Класи небезпечних речовин: 1. вибухові речовини та вироби; 2.
Read More