Поняття про критичну інфраструктуру

Поняття про критичну інфраструктуру

У кожному суспільстві можна виділити сектори, системи або мережі, від яких життєво залежить суспільство і порушення функціонування яких може привести до колапсу на загальнодержавному, регіональному або місцевому рівні. Комплекс цих…Read more →
Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінськими називаються принципи, що визначають взаємозв'язок і відносини між окремими стадіями й етапами процесу забезпечення безпеки. Принцип плановості означає встановлення на визначені періоди напрямків і кількісних показників діяльності. Відповідно до…Read more →
Орієнтуючі принципи безпеки

Орієнтуючі принципи безпеки

Принципи, що орієнтують, - це основні ідеї, які визначають напрямок пошуку безпечних рішень. Цей пошук неможливий без системного підходу Принцип системності полягає в тому, що будь-яке явище, дія, будь-який об'єкт…Read more →
Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

До організаційних належать принципи, що реалізують з метою безпеки положення наукової організації діяльності. Принцип захисту часом допускає скорочення до безпечних значень тривалості перебування людей в умовах впливу небезпеки. Цей принцип…Read more →
Аналіз безпеки життєдіяльності людини

Аналіз безпеки життєдіяльності людини

За усієї складності небезпек техногенного характеру безпека життєдіяльності людини є центральною, найголовнішою проблемою. Небезпеки, які загрожують людині та суспільству в цілому, за своїм походженням (генезисом) відносяться до таких основних груп:…Read more →
Структура моделі безпеки

Структура моделі безпеки

Час від часу загрозливо зростаючий, надзвичайно потужний техногенний сегмент розвитку соціуму характеризується неухильно зростаючою залежністю людини від техногенних структур, агло­мерацій, урбанізованих областей і регіонів. Це техногенні центри, масові комунікації, мегаполіси,…Read more →
Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які віднесено до одного з класів небезпечних речовин. Класи небезпечних речовин: 1. вибухові речовини та вироби; 2. гази; 3.…Read more →
Аварії на трубопровідному транспорті

Аварії на трубопровідному транспорті

В Україні цей транспорт є одним із найрозвиненіших і складається з двох частин - газопроводу та нафтопроводу. Аварія на трубопроводі — аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом (розливом) шкідливих…Read more →