Поняття про критичну інфраструктуру

Поняття про критичну інфраструктуру

У кожному суспільстві можна виділити сектори, системи або мережі, від яких життєво залежить суспільство і порушення функціонування яких може привести до колапсу на загальнодержавному, регіональному або місцевому рівні. Комплекс цих…
Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінськими називаються принципи, що визначають взаємозв'язок і відносини між окремими стадіями й етапами процесу забезпечення безпеки. Принцип плановості означає встановлення на визначені періоди напрямків і кількісних показників діяльності. Відповідно до…
Орієнтуючі принципи безпеки

Орієнтуючі принципи безпеки

Принципи, що орієнтують, - це основні ідеї, які визначають напрямок пошуку безпечних рішень. Цей пошук неможливий без системного підходу Принцип системності полягає в тому, що будь-яке явище, дія, будь-який об'єкт…
Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Організаційні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

До організаційних належать принципи, що реалізують з метою безпеки положення наукової організації діяльності. Принцип захисту часом допускає скорочення до безпечних значень тривалості перебування людей в умовах впливу небезпеки. Цей принцип…
Аналіз безпеки життєдіяльності людини

Аналіз безпеки життєдіяльності людини

За усієї складності небезпек техногенного характеру безпека життєдіяльності людини є центральною, найголовнішою проблемою. Небезпеки, які загрожують людині та суспільству в цілому, за своїм походженням (генезисом) відносяться до таких основних груп:…
Структура моделі безпеки

Структура моделі безпеки

Час від часу загрозливо зростаючий, надзвичайно потужний техногенний сегмент розвитку соціуму характеризується неухильно зростаючою залежністю людини від техногенних структур, агло­мерацій, урбанізованих областей і регіонів. Це техногенні центри, масові комунікації, мегаполіси,…
Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які віднесено до одного з класів небезпечних речовин. Класи небезпечних речовин: 1. вибухові речовини та вироби; 2. гази; 3.…
Аварії на трубопровідному транспорті

Аварії на трубопровідному транспорті

В Україні цей транспорт є одним із найрозвиненіших і складається з двох частин - газопроводу та нафтопроводу. Аварія на трубопроводі — аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом (розливом) шкідливих…