Нормальні показники функціонування ендокринної системи

Залози, які не мають вивідних протоків і свої біологічні продукти (гормони, або інкрет) виділяють безпосередньо в кров, називаються ендокринними, або безпроточними залозами. Гормони стимулюють або гальмують розвиток та життєдіяльність окремих органів і всього організму. Вони впливають на обмін речовин, розвиток і ріст організ­му, статеве дозрівання та інше. До ендокринних залоз належать гіпо­фіз, шишкоподібне тіло (епіфіз), підшлункова залоза, щитоподібна за­лоза, надниркові залози, вилкова залоза.

Для визначення функціонування ендокринної системи велике значення має вигляд людини: вираз обличчя, порушення зросту (гі­гантський зріст – більше 195 см, карликовий менше 135 см), пропо­рції окремих частин тіла, що залежить від віку і статі. Він впливає на довжину ніг, відношення їх довжини тулуба (у дітей – короткі, у до­рослих – довгі). У чоловіків окружність грудної клітки більша, ніж у жінок; у жінок поперечні розміри і окружність таза більші, ніж у чо­ловіків. Привертає увагу форма черепа (відставання розвитку лицевої частини від мозкової) та грудної клітки (широка бочкоподібна або ши­рока, висока, плоска з грудними сосками, що далеко розташовані, з від­ставанням росту молочних залоз, відсутністю молочних залоз, їхньою атрофією або недорозвиненням, значним збільшенням молочних залоз за рахунок жирової тканини, збільшенням грудних залоз у чоловіків). Може швидко змінюватися маса тіла: зменшуватися при нормальному або навіть поживнішому харчуванні, збільшуватися або може виника­ти ожиріння.

Під час огляду особливу увагу приділяють станові шкірного покри­ву та шкірних придатків (колір, вологість наявність окремих шкірних елементів), станові волосяного покриву та його властивостям (сухий, жирний, ламкий, твердий, пушливий, раннє посивіння). Трапляється жіночий тип оволосіння лобка у чоловіків (у вигляді трикутника), по­силений ріст волосся у жінок (на лиці, навколо сосків молочних залоз, на кінцівках, на лобку за чоловічим типом, незначний ріст волосся на потилиці, у ділянці чола); порушення вигляду очей (блиск, часте ми­готіння, очна щілина широко розкрита, очні яблука опуклі). Звертають увагу також на форму шиї (пульсація судин, яку видно, збільшення щитоподібної залози).

Під час огляду та пальпації зовнішніх статевих органів у чоловіків звертають увагу на ступінь розвитку статевого члена і калитки, наяв­ність або відсутність яєчок, їхню величину, консистенцію, чутливість, характер поверхні, стан, придатків яєчка і сім’явиносних протоків, у жінок – на стан великих і малих соромітних статевих губ, клітора (збільшення або зменшення).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.