Донозологічний, або пограничний, стан між здоров’ям і хворобою

Здоров’я і хвороба – це два протилежні стани, властиві організму людини. Однак існує ще й донозологічний, або перед хворобливий, або пограничний стан. Більша частина населення планети знаходиться у передхворобливому стані.

Вся сума факторів негативного впливу фізичної, хімічної, біоло­гічної, психічної й іншої природи, що притаманні сучасним умовам життя, призводять не тільки до появи низки загальних симптомів, ха­рактерних для шограничного стану» (неврастенії, втрати апетиту, дра­тівливості, головного болю, сухості шкіри тощо).

До людей, що перебувають у «донозологічному стані», належать ті, котрі постійно зазнають впливу шкідливих хімічних речовин. Ці ре­човини можуть входити до складу хімічних додатків до харчових про­дуктів, до складу синтетичних ліків, вони також містяться у вихлопних газах автотранспорту, викидах ряду виробництв. Люди, котрі вживають наркотики, алкоголь і палять, також знаходяться у «пограничному ста­ні», тому що всі ці речовини згубно впливають на їхнє здоров’я.

Найбільше людей перебуває у «передхворобливому стані» через неправильне харчування і невміння дотримуватися здорового способу життя.

Дія різних несприятливих факторів виявляється, насамперед, у зміні загального стану, самопочуття і працездатності, а не у захворю­вання. Саме такі зміни в організмі і є проявом «пограничного стану», або передхвороби.

Цьому станові властиві такі особливості: якщо хвороба триває добу, тиждень, місяць і довше, то цей стан – роки, десятиріччя або на­віть усе життя. При цьому людина володіє приблизно тільки полови­ною психофізіологічних можливостей, закладених природою.

Слід пам’ятати, що життя людини – єдиної розумної живої істоти не вічне. Терміни життя для людини не визначені. Щоб мати тривале та щасливе життя, потрібно навчитись цінити та берегти природу, як середовище життя, яке нічим не можна замінити. Окрім природного середовища, здоров’я і довголіття людини визначають умови її праці та життя, тому з дитинства важливо оволодівати культурою свого народу. І, звичайно, тільки здоровий спосіб життя сприятиме реалізації всіх можливостей, наданих природою людині. Потрібно раз і назавжди зро­зуміти, що саме кожен із нас є господарем свого здоров’я. Який би не був рівень розвитку медицини у державі, скільки б не було побудовано санаторіїв, лікарень, стадіонів та інших спортивних споруд, користі від них буде мало, якщо «мода» на здоров’я, культ здоров’я не стануть у суспільстві панівними. Одне із завдань валеології – це навчитись запо­бігти передхворобі, розпізнавати й усувати її.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.