Загальні закономірності розвитку організму людини

Розвиток включає в себе три основні процеси: ріст, диференціювання органів і тканин, формотворення (придбання організмом характерних для нього форм). Ці процеси знаходяться між собою в тісному взаємозв’язку та взаємозалежності. Ріст проявляється збільшенням лінійних розмірів та маси тіла. Припинення росту і накопичення активної маси тіла знаменує собою початок зрілості. Проте, іноді з припиненням росту маса тіла збільшується за рахунок відкладання жиру, що не слід розглядати як прояв росту. Ріст супроводжується збільшенням кількості клітин в організмі або зміною їх розмірів.

Основні закономірності розвитку: Процес розвитку характеризується такими основними закономірностями, як надійність, ендогенність, незворотність, нерівномірність, поступовість тощо.

Надійність біологічних систем. Це спроможність організму до мобілізації своїх резервних (прихованих) можливостей в екстремальних умовах. Весь шлях розвитку від запліднення яйцеклітини і до смерті людини відбувається при наявності запасу життєвих можливостей.

Сформульоване О.О.Аршавським «енергетичне правило скелетних м’язів» пояснює ряд закономірностей індивідуального розвитку. Згідно з цим правилом особливості енергетичних процесів в організмі визначаються величиною витрат енергосубстратів на м’язову діяльність – чим більша витрати, тим інтенсивніше проходять відновні процеси, тим виразніше зверхвідновлення. Нагромаджена при цьому енергія згодом використовується на процеси розвитку і життєдіяльності організму.

Ендогенність. Розвиток організму проходить за внутрішніми притаманними самому організмові і закладеними в його спадковій програмі законами.

Незворотність. Людина не може повернутися до тих особливостей будови, які були характерні для неї в попередньому періоді онтогенезу, наприклад, в дитинстві.

Нерівномірність (гетерохронність, циклічність). Існують періоди активізації і сповільнення росту. Найбільш виражена інтенсифікація росту відмічається в перший рік життя та в період статевого дозрівання, тобто в 11 -15-річному віці. Гетерохронність росту – пристосування, створене еволюцією. Швидкий ріст тіла на першому році життя пов’язане із збільшенням маси тіла, а сповільнення росту в наступному періоді зумовлено активними процесами диференціювання органів і тканин.

Поступовість. Людина в своєму розвитку проходить ряд етапів, які змінюють один одного. Пропустити який-небудь з цих етапів при нормальному перебігу процесів організм не може. Так, перш ніж проріжуться постійні зуби, в дитини повинні вирости і випасти молочні зуби, перш ніж припиниться ріст скелету, кістки повинні досягти певних розмірів і т.д.

Синхронність. Процеси розвитку і старіння в окремих тканинах і органах організму відбуваються відносно одночасно; (синхронно). Правило синхронності порушується при прискоренні розвитку та старінні; Саме тому прискорений розвиток і старіння досить часто дисгармонічні.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.