Вимоги до транспортування небезпечних речовин

Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

Класи небезпечних речовин:

1. вибухові речовини та вироби;

2. гази;

3. легкозаймисті рідини;

4.1 легкозаймисті тверді речовини;

4.2 речовини, схильні до самозаймання;

4.3 речовини, що виділяють при стиканні з водою легкозаймисті гази;

5.1 речовини-окислювачі;

5.2 органічні пероксиди;

6.1 токсичні речовини;

6.2 інфекційні речовини;

7. радіоактивні матеріали;

8. корозійні речовини;

9. інші небезпечні речовини та вироби.

Внаслідок своїх властивостей, за певних умов ці речовини можуть спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей чи тварин.

Згідно законодавства ставляться певні вимоги до відправника, перевізника і одержувача небезпечних речовин.

Обов’язки відправника: здійснювати заходи захисту вантажу до передачі перевізнику; надати йому необхідні документи з достовірною інформацією чи аварійну картку; підготувати вантаж до відправлення; упакувати у відповідну тару; при необхідності забезпечити охорону; забезпечити спеціальне навчання осіб, що займаються відправленням; здійснити страхування; надавати необхідну інформацію у відповідні органи та установи; відшкодовувати збитки при порушенні законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.

Обов’язки перевізника: приймати вантаж, якщо документи і вантаж відповідають встановленим вимогам; забезпечити перевезення визначеним транспортом; погодити маршрути та режими перевезення, необхідні огляди, допуски; дотримуватись маршруту, безпечних умов руху, режиму контролю вантажу та транспортного засобу; здійснити перевезення у визначений термін і передати його одержувачу; забезпечувати належне зберігання і захист чи охорону вантажу при потребі; забезпечувати навчання персоналу, що перевозить вантаж, його медогляди, одержання допусків і складання іспитів; надавати необхідну інформацію іншим суб’єктам перевезення та ДАІ; проводити страхування на випадок негативних наслідків перевезення.

Обов’язки одержувача: своєчасно приймати вантаж; здійснювати заходи щодо збереження, захисту та безпеки вантажу; забезпечити спеціальне навчання осіб, що займаються прийманням вантажів; надавати необхідну інформацію щодо одержання у відповідні органи та установи; проводити страхування на випадок негативних наслідків; відшкодовувати збитки при несвоєчасному одержанні та порушенні законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.