Управлінські принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Управлінськими називаються принципи, що визначають взаємозв’язок і відносини між окремими стадіями й етапами процесу забезпечення безпеки.

Принцип плановості означає встановлення на визначені періоди напрямків і кількісних показників діяльності. Відповідно до розглянутого принципу повинні встановлюватися конкретні кількісні завдання на різних ієрархічних рівнях на основі контрольних цифр.

Планування в області безпеки повинно орієнтуватися на досягнення кінцевих результатів, виражених у показниках, що характеризують безпосередньо умови праці. Інші показники є похідними.

Принцип стимулювання означає облік кількості і якості витраченої праці й отриманих результатів при розподілі матеріальних благ і моральному заохоченні. Принцип стимулювання реалізує такий важливий фактор, як особистий інтерес.

Принцип компенсації (від лат. compensatio – відшкодування) полягає в наданні різного роду пільг з метою відновлення порушеної рівноваги психічних і психофізіологічних процесів або попередження небажаних змін у стані здоров’я. Одним з видів компенсації є підвищення тарифних ставок для тих, хто працює на гарячих, важких і шкідливих роботах, приблизно на 13%, а для тих, хто працює на особливо важких і особливо шкідливих роботах – на 30-33% вище, ніж для тих, хто працює у нормальних умовах.

Тим, хто працює в особливо шкідливих умовах, видається безкоштовно лікувально-профілактичне харчування для зміцнення здоров’я і попередження професійних захворювань. Розроблено 5 науково обґрунтованих раціонів лікувально-профілактичного харчування, які застосовують залежно від особливостей заподіяної шкоди. Лікувально-профілактичне харчування видається перед початком роботи та під час обідньої перерви. Калорійність денного раціону становить 1364­1481 калорій. Великій кількості робітників та службовців, що зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, у дні роботи видається 0,5 л молока або рівноцінні йому продукти.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.