Технічні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

Технічні принципи спрямовані на безпосереднє запобігання дії небезпек. Технічні принципи засновані на використанні фізичних законів.

Принцип захисту відстанню полягає у встановленні такої відстані між людиною і джерелом небезпеки, при якому забезпечується заданий рівень безпеки. Принцип заснований на тому, що дія небезпечних і шкідливих факторів слабшає за тими чи іншими законами або цілком зникає залежно від відстані.

Протипожежні розриви. Щоб уникнути поширення пожежі, будинки, споруди та інші об’єкти розташовують на визначеній відстані один від одного. Ці відстані називають протипожежними розривами.

Санітарно-захисні зони. Для захисту житлових забудов від шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрацій, ультразвуку, електромагнітних хвиль радіочастот, статичної електрики, передбачаються санітарно-захисні зони.

Санітарно-захисна зона – це простір між межею житлової забудови й об’єктами, що є джерелами шкідливих факторів. Розмір санітарно-захисної зони встановлюється відповідно до санітарної класифікації підприємств. Для підприємств класів I, II, III, IV, V розміри санітарно-захисних зон відповідно складають 2000, 1000, 500, 300, 100 м. Розміри санітарно-захисних зон можуть бути збільшені або зменшені при належному техніко-економічному і гігієнічному обґрунтуванні.

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до евакуаційного виходу. Для того, щоб люди під час пожежі могли безперешкодно і безпечно залишити будинок, регламентується найкоротша відстань від робочого місця до виходу назовні.

Захист від електричного струму. Захист від дотику до струмоведучих частин електричних установок досягається, зокрема, недоступним розташуванням струмоведучих частин. Захист від іонізуючих випромінювань і ЕМП також забезпечується відстанню.

Принцип міцності полягає в тому, що з метою підвищення рівня безпеки підсилюють здатність матеріалів, конструкцій і їхніх елементів опиратися руйнуванням і залишковим деформаціям від механічних впливів. Реалізується принцип міцності за допомогою так званого коефіцієнта запасу міцності, що є відношенням небезпечного навантаження, яке викликає неприпустимі деформації або руйнування, до навантаження, що допускається.

Принцип міцності реалізується для захисту від електроструму. Для захисту від ураження в електроустановках застосовують ізолюючі засоби, що володіють високою механічною й електричною міцністю.

На принципі міцності засноване застосування запобіжних поясів для роботи на висоті. Запобіжний пояс ланцюгом прикріплюється до міцних конструкцій за допомогою карабіна.

Принцип слабкої ланки полягає в застосуванні з метою безпеки послаблених елементів конструкцій або спеціальних пристроїв, що руйнуються або спрацьовують при визначених і попередньо розрахованих значеннях факторів.

Принцип екранування полягає в тому, що між джерелом небезпеки і людиною встановлюється перешкода, що гарантує захист від небезпеки. При цьому функція перешкоди полягає в тому, щоб перешкоджати проходженню небезпечних властивостей у гомосферу. Застосовуються, як правило, різноманітні за конструкцією суцільні екрани.

Захист від теплових випромінювань. Поширеним є застосування екранів для захисту від теплових опромінень. При цьому розрізняють екрани відображення, поглинання і відведення тепла. Для пристрою екранів відображення використовують світлі матеріали: алюміній, білу жерсть, алюмінієву фольгу, оцинковане залізо. Екрани, що відводять тепло, виготовляють у вигляді конструкцій із простором (змійовиком) із проточною водою, що знаходиться в ньому. Теплопоглинальні екрани виготовляють з матеріалу з великим ступенем чорності. Якщо необхідно забезпечити можливість спостереження (кабіни, пульти керування), застосовують прозорі екрани, виконані з багатошарового чи жаропоглинаючого скла або інших конструкцій. Прозорими теплопоглинаючими екранами служать і водяні завіси, що можуть бути двох типів: переливні (вода подається зверху) і напірні (з подачею води знизу під тиском).

Захист від іонізуючих випромінювань. Захисне екранування широко застосовується для захисту від іонізуючих випромінювань. Воно дозволяє знизити опромінення до будь-якого заданого рівня. Матеріал, застосовуваний для екранування, і товщина екрана залежать від природи випромінювання (альфа, бета, гама, нейтрони). Товщина екрана розраховується на основі законів ослаблення випромінювань у речовині екрана.

Альфа-частинки мають невелику величину пробігу і легко поглинаються склом, плексигласом, фольгою будь-якої товщини. Для захисту від бета-випромінювань застосовують матеріали з невеликим атомним номером, для поглинання твердих бета-променів застосовують свинцеві екрани з внутрішнім облицюванням алюмінієм. Для ослаблення гамма-випромінювання найчастіше використовують елементи з високим атомним номером і високою щільністю: свинець, вольфрам, бетон, сталь. Нейтрони високої енергії спочатку сповільнюють до теплових за допомогою водньовмістких речовин (важка вода, парафін, пластмаси, поліетилен), а потім поглинають повільні нейтрони за допомогою матеріалів, що мають великий перетин поглинання (борніт, графіт, кадмій та ін.).

Захист від електромагнітних випромінювань. Екранування використовується для захисту від електромагнітних полів. У цьому випадку застосовують матеріали з високою електричною провідністю (мідь, алюміній, латунь) у вигляді аркушів товщиною не менш 0,5 мм або сітки з осередками розміром не більше 4×4 мм. Електромагнітне поле послаблюється металевим екраном внаслідок створення в його товщі полюсів протилежного напрямку.

Захист від вібрацій і шуму. Одним із ефективних способів захисту від вібрацій, що викликані роботою машин і механізмів, є віброізоляція. Роль своєрідного екрана тут виконують амортизатори (віброізолятори), що представляють собою пружні елементи, розміщені між машиною і її підставою. Енергія вібрації поглинається амортизаторами, а це зменшує передачу вібрацій на підставу.

Екрани використовують для захисту працюючих від прямої дії шуму. Акустичний ефект екрана заснований на утворенні за ним області тіні, куди звукові хвилі проникають лише частково. Причому, існує така залежність: чим більше довжина звукової хвилі, тим менше при даних розмірах екрана область тіні. Отже, застосування екранів ефективне для захисту від середньо- і високочастотних шумів. На низьких частотах за рахунок ефекту дифракції звук огинає екрани, не створюючи аеродинамічної тіні.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.