Судини в період новонародженості

Довжина аорти до місця біфуркації в період новонародженості становить 125 мм. Діаметр гирла аорти — 6 мм, а в місці відходження лівої підключичної артерії — 4 мм. Після 6 міс гирло аорти розширюється і звужень в аорті не спостерігається. У ранньому дитинстві діаметр легеневого стовбура більший за діаметр аорти. Діаметр артерій у цілому з віком зменшується відносно розмірів серця і довжини тіла. Головний стовбур легеневої артерії в момент народження відносно короткий і поділяється на дві рівні частини. Така будова у деяких дітей призводить до коливань тиску в межах 8—15 мм рт. ст. Іноді з’являється систолічний шум над легеневою артерією. З віком збільшується хвилинний об’єм крові за рахунок систолічного об’єму і за рахунок ЧСС.

Після 16 років відбувається розширення артеріального судинного русла. У дітей перших місяців життя діаметр артерій великий. Співвідношення діаметрів артерій і вен 1:1. Вени ростуть швидше, ніж артерії, і тому в 16 років діаметр вен у 2 рази більший, ніж діаметр артерій. З ростом судин у них розвиваються м’язові волокна й елементи сполучної тканини. Починають розвиватися колатеральні судини, з’являються клапани у венозних судинах, збільшується кількість та довжина капілярів.

Темп росту магістральних судин порівняно з серцем повільніший. Якщо серце в 15 років збільшується в 7 разів, то діаметр аорти збільшується тільки в 3 рази. У 10—12 років структура судин така сама, як у дорослих. Іннервація серця здійснюється завдяки поверхневим і глибоким сплетінням, які утворюють волокна блукаючого нерва і шийних симпатичних вузлів.

Гілки блукаючого нерва закінчують свій розвиток і мієлінізацію в 3 —4 роки. До цього віку серцева діяльність регулюється симпатичними нервовими волокнами, тому в дітей переважно буває фізіологічна тахікардія. Під впливом блукаючого нерва після 2 років зменшується серцевий ритм і може з’явитися синусова (дихальна) аритмія. У віці 11-16 років відбуваються посилений ріст тіла і нейрогуморальна перебудова організму.

Темп приросту маси й об’єму серця знову збільшується і стає таким, як у перші два роки життя. У хлопчиків систолічний об’єм більший, ніж у дівчаток. Прискорений ріст у цьому віці може супроводжуватися нерівномірним ростом органів і тканин, у тому числі серця і судин. Ємність порожнин серця збільшується швидше, ніж просвіт клапанних отворів та магістральних судин.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.