Стан крові після народження

Кількість крові в новонародженого — близько 0,5 л, а в дорослого — 4-6 л. У новонародженого кількості крові на одиницю маси тіла приходиться більше, ніж у дорослого. У хлопчиків відносна кількість крові більша, ніж у дівчаток. У віці 12 років відносна кількість крові наближується до кількості, що характерна для дорослих. У період статевого дозрівання відносна кількість крові збільшується. У стані спокою в дорослих людей у циркуляції по судинах бере участь 2/3 об’єму крові, решта крові міститься в депо. Головну роль у цьому відіграє селезінка.

Гематокритне число — це відношення об’єму формених елементів до об’єму плазми крові (мал. 23). У дорослих гематокритне число дорівнює 42-45 %. У 1-й день після народження гематокритне число вище, ніж у дорослих і становить 54 % . Високе число зумовлене високою концентрацією еритроцитів. На 5-8-му добу в новонародженого гематокритне число становить 50-52 %, до кінця 1-го місяця — вже 42 %. У дитини віком 1 рік гематокритне число дорівнює 35 %, у 5 років — 37 %, в 11-15 років — 39 %. Під час завершення статевого дозрівання гематокритне число досягає показника дорослих.

Реакція плазми крові дорослих слабко-лужна, рН дорівнює 7,35­7,4. Для плода і новонародженого характерний зсув реакції крові в бік кислої. У плода рН дорівнює 7,3-7,23. Цей ацидоз пов’язаний з утворенням недоокислених продуктів обміну речовин.

Білки в плазмі крові плода і дитини містяться в меншій концентрації, ніж у дорослих. У новонародженого концентрація білків становить у середньому 56 г на 1 л крові. У віці 1 міс концентрація білків знижується до 48 г на 1 л, а потім поступово збільшується і в 3-4 роки досягає норми дорослої людини — 70-80 г на 1 л. Для плазми крові новонароджених дітей характерна більша концентрація гамма-глобулінів. У віці 3 міс рівень гамма-глобулінів знижується, а потім поступово збільшується і досягає норми дорослих у 2-3 роки.

Концентрація еритроцитів у крові після народження становить у середньому 7,2 х 1012/л. Після декількох годин життя концентрація еритроцитів збільшується через плацентарну трансфузію. З кінця 1-го дня життя новонародженого і до 5-7 дня кількість еритроцитів знижується. Концентрація еритроцитів на 5-7-й день стає 4,5-5 х 1012/л крові, тобто досягає рівня дорослих У новонароджених дітей зустрічаються ядерні форми еритроцитів.

Відповідно до кількості еритроцитів змінюється вміст гемоглобіну. Після народження гемоглобін дорівнює 170-240 г/л, на 5-7-й день після народження вміст гемоглобіну становить 116-130 г/л. Середня тривалість життя еритроцитів у новонароджених менша, ніж у дорослих. У дітей віком понад 1 рік тривалість життя еритроцитів така сама, як у дорослих (120 днів). Зменшення кількості еритроцитів відбувається протягом перших місяців життя і в 5-6 міс у середньому становить 4,1 х 1012/л. Від 1 року до 12 років кількість еритроцитів становить 4,2-4,6 х 1012/л. У віці 12-14 років спостерігаються значні індивідуальні коливання концентрації еритроцитів у крові. У віці 16-18 років концентрація еритроцитів відповідає нормам дорослих: у жінок — 3,5-4,5 х 1012/л; у чоловіків — 4,0-5,0 х 1012/л.

Відповідно до кількості еритроцитів встановлюється рівень гемоглобіну: у жінок — 120-140 г/л; у чоловіків — 130-160 г/л.

Для новонароджених характерний фізіологічний лейкоцитоз. Через 1 год після народження дитини лейкоцитів у крові в середньому 16 х 109/л. Протягом 1-го дня життя показники лейкоцитів можуть коливатися від 10 х 109/л до 30 х 109/л. Зниження кількості лейкоцитів може бути поступовим або різким між 4-м і 9-м днем після народження. До 10-го дня концентрація лейкоцитів становить 9 х 109/л (6,0-12,0 х 109/л). Такою кількість лейкоцитів у крові залишається протягом1-го року життя. У віці від 1 року до 10 років кількість лейкоцитів поступово знижується і досягає рівня дорослої людини — 4-6 х 109/л. Для лейкоцитів у новонароджених характерна висока осмотична стійкість. У лейкоцитарній формулі (кількісний і якісний склад різних форм лейкоцитів у крові) у дітей розрізняють: еозинофіли, базофіли, нейтрофіли, лімфоцити, моноцити. Фагоцитарна функція лейкоцитів знижена. Показники еритроцитів та лейкоцитів крові змінюються в дитячому віці і стають стабільними, як у дорослих, у віці 14-15 років. Відносний вміст нейтрофілів і лімфоцитів у дітей значно змінюється:

1) У 1- й день після народження нейтрофіли становлять 68 %, лімфоцити — 25 %.З 2-го дня життя вміст нейтрофілів зменшується, лімфоцитів — збільшується.

2) На 5—6-й день життя вміст нейтрофілів дорівнює вмісту лімфоцитів і становить по 43-44 % .

3) На 2 —3- му місяці життя кількість нейтрофілів становить 25 % , лімфоцитів — максимум 69 % .

4)На 5-6-му році життя вміст нейтрофілів і лімфоцитів однаковий і становить 43-44 %).

5) Після 15 років життя картина лейкоцитарної формули така сама, як у дорослих: нейтрофілів — 69-70 %, лімфоцитів — 24-26 %.

Зсідання крові. Кількість тромбоцитів у перші години після народження в крові дитини становить 140-400 х 109/л. Таким чином, у дітей встановлюється така сама концентрація тромбоцитів, як у дорослих. Кров плода до 5-го місяця ембріогенезу не має здатності до згортання. Це пояснюється відсутністю фібриногену, який є І фактором згортання крові. Після 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку фібриноген з’являється в невеликій кількості — 0,6 г на 1 л. Після народження в крові дитини фібриногену на 10-30 % менше, ніж у дорослих. Вміст його швидко збільшується в перші 5 днів життя і досягає рівня дорослих — 2-4 г на 1 л. Однак час згортання крові у новонароджених такий самий, як у дорослих. Тривалість кровотечі у дітей відповідає такій у дорослих.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.