Системний аналіз безпеки; структура моделі безпеки

Системний аналіз – це сукупність методологічних засобів, що використовуються для підготовки й обґрунтування рішень щодо складних проблем, у даному випадку, безпеці.

Система – це сукупність взаємозалежних компонентів, що взаємодіють між собою таким чином, що досягається визначений результат (мета).

Під компонентами (елементами, складовими частинами) системи розуміються не тільки матеріальні об’єкти, але й відносини і зв’язки. Будь-яка машина представляє приклад технічної системи. Система, одним з елементів якої є людина, називається ергатичною. Приклади ергатичної системи: „людина-машина”, „людина-машина-навколишнє середовище” і т.п.

Принцип системності розглядає явища в їх взаємозв’язку. Мета або результат, що дає система, називається системоутворюючим елементом. Наприклад, таке системне явище, як горіння (пожежа), можливе за наявності наступних компонентів: пальне, окислювач, джерело запалення. Якщо забрати хоча б один із названих компонентів, ми руйнуємо систему. Системи мають властивості, що відсутні в елементів, що входять до їх складу. Це найважливіша властивість систем, що має назву емерджентність, лежить в основі системного аналізу взагалі і проблем безпеки зокрема.

Методологічний статус системного аналізу незвичайний: у ньому переплітаються елементи теорії і практики, суворі формалізовані методи сполучаться з інтуїцією й особистим досвідом, з евристичними прийомами.

Мета системного аналізу безпеки полягає в тому, щоб виявити причини, які впливають на появу небажаних подій (аварій, катастроф, пожеж, травм і т.п.) і розробити попереджувальні заходи, що зменшують імовірність їхньої появи.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.