Розмноження і старіння клітин

В процесі життя кожен організм проходить складний процес росту і розвитку, що називається онтогенезом. Основою росту є 3 взаємопов’язані процеси:

– поділ клітин,

– збільшення розмірів клітин,

– диференціювання клітин.

Важливими властивостями живої матерії є ріст і розмноження. Розвиток починається з моменту злиття статевих клітин. Але утворенню цих клітин поділ клітини.

Клітина є елементарною живою системою, що має певну структуру і функцію, тобто це основна структурна та функціональна одиниця людського організму.

Розмноження зрілих клітин може відбуватись двома шляхами: прямий поділ(амітоз) та непрямий поділ(мітоз, каріокінез). Для статевих клітин існує третій варіант поділу-мейоз.

Процес утворення чоловічих статевих клітин сперматоззоонів називається сперматогенезом. Він відбувається у сім’яних канальцях чоловічих статевих запоз-сім’яників.

Овогенез.Процес утворення жіночих статевих клітин називається овогенезом і проходить у яєчниках- жіночих статевих залозах.

Старіння клітин супроводжується зменшенням швидкості та числа поділів, втратою води та солей. Процес відмирання клітин може проходити такими шляхами:

1) пікноз- ущільнення і зменшення ядра із втратою його зернистості;

2) каріорексис- розпад вмісту ядра на зернятка;

3) каріолізис- розчинення ядра до стану блідої зникаючої тіні. Численні   теорії   та   гіпотези   природи   старіння   відображають

різноманітність порушень на рівнях життєдіяльності. Лише в 20 ст виникло Аблизько 200 таких теорії. Деякі з них трактують старіння як генетично запрограмований процес (нестохастичні теорії) , інші грунтуються на випадковому накопиченні дії шкідливих та небезпечних факторів (стохасТичні теорії) , чи розглядають його на певному окремому рівні (теорія поперечних зшивок, вільнорадикальна, соматичних мутації). Деякі автори теорій старіння проують звести всі напрацювання в єдину схему: адаптаційно- регуляторна та нейроендокринна теорії.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.