Предмет БЖД і його завдання

Предмет: Безпека життєдіяльності (БЖД) – інтеграційна дисципліна, яка вивчає проблеми перебування людини в оточуючому середовищі під час звичайних та надзвичайних ситуацій мирного часу.

Мета: вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини.

Завдання дисципліни БЖД навчити студентів:

– загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям;

– визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

– забезпечувати гарантований рівень безпеки функціонування об’єктів народного господарства у галузі;

– прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

– розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

– використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек мирного часу;наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та навколишнє середовище;основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання.

Вміти:

– реалізовувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров’я та безпечних умов життя і діяльності людини:

– у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію.

Бути ознайомленим:

зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно – технічних документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у надзвичайних ситуаціях;

– з видами та організацією екстренної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу.

Вивчення основ понятійно-категорійного апарату безпеки життєдіяльності необхідна для розуміння причин виникнення та наслідків небезпек. Знання видів небезпечних факторів, умов їх проявлення у вигляді небезпеки, наслідків дії дозволить вчасно прогнозувати та приймати адекватні рішення щодо попередження, мінімізації наслідків чи уникнення дії небезпечних і шкідливих факторів, формує мотивацію щодо посилення особистої відповідальності спеціалістів за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів народного господарства.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.