Номенклатура і параметри факторів ураження техногенних НС

Номенклатуру контрольованих і використовуваних для прогнозування факторів ураження джерел техногенних надзвичайних ситуацій, позначення і розмірність цих факторів ураження визначають відповідно з таблицями.

Повітряна ударна хвиля, що виникає внаслідок вибухів: легкозаймистих і вибухових речовин, має наступні параметри фактора ураження: надмірний тиск у фронті ударної хвилі; тривалість фази тиску; імпульс фази тиску.

Хвиля тиску в ґрунті, що виникає внаслідок вибухів легкозаймистих і вибухових речовин, має наступні параметри фактору ураження: максимальний тиск; час дії тиску; час збільшення тиску до максимуму.

Сейсмічна вибухова хвиля, що виникає внаслідок потужних вибухів вибухових речовин, має наступні параметри фактора ураження: швидкість розповсюдження хвилі; максимальне значення масової швидкості ґрунту; час наростання напруги в хвилі до максимуму.

Хвиля прориву гідротехнічних споруд, що виникає внаслідок прориву гребель, шлюзів, дамб тощо, має наступні параметри фактору ураження: швидкість хвилі прориву; глибина хвилі прориву; в температура води; час існування хвилі прориву.

Уламки, осколки, що виникають при вибухах легкозаймистих і вибухових речовин, мають наступні параметри фактору ураження: маса уламку, осколка; швидкість розлітання уламків, осколків.

Екстремальний нагрів середовища, що виникає при пожежах, вибухах легкозаймистих і вибухових речовин, має наступні параметри фактора ураження: температура середовища; коефіцієнт тепловіддачі; час дії джерела екстремальних температур.

Теплове випромінювання, що виникає при пожежах, вибухах, має наступні параметри фактора ураження: енергія теплового випромінювання; потужність теплового випромінювання; час дії джерела теплового випромінювання.

Іонізуюче випромінювання, що виникає при аваріях (катастрофах) з викидом радіоактивних речовин, має наступні параметри фактору ураження: активність радіонуклідів у джерелі; ф щільність радіоактивного забруднення місцевості; концентрація радіоактивного забруднення; концентрація радіонуклідів.

Більшість параметрів кожного фактора джерела техногенної надзвичайної ситуації мають міжнародну позначку і одиницю виміру, як у системі СІ, так і поза системою. Ось чому при вимірах показників треба бути уважними з одиницями виміру.

Характеристики інших небезпек – електричних, теплових, шуму, вібрації та ін. будуть розглянуті на практичних заняттях даної теми.

Наслідками дії техногенних небезпек, які охоплюють значну територію, можуть бути порушення екологічної рівноваги в природі. Змінюються параметри атмосфери, кількість або склад поверхневих і ґрунтових вод, знижується родючість грунтів. Такі явища об’єднують під назвою “екологічні небезпеки”.

Прикладами дії екологічних небезпек можуть бути:

1. Зміна рослинного і тваринного світу довкола Чорнобильської АЕС після аварії у 1986р;

2. Зміна клімату, рослинного і тваринного світу у регіоні Аральського моря після того, стали забирати у великих кількостях воду з річок Сирдар’я і Амудар’я для зрошення полів та для Каракумського каналу.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.