Методи і засоби забезпечення безпеки

Простір (робоча зона), де знаходиться людина в процесі діяльності, називається гомосферою.

Ноксосфера – простір, у якому постійно існують або періодично виникають небезпеки. Сполучення гомосфери і ноксосфери неприпустиме з позиції безпеки.

Забезпечення безпеки досягається трьома основними методами: перший складається в просторовому і (або) годинниковому розподілі гомосфери і ноксосфери. Це досягається засобами дистанційного керування, автоматизації, роботизації. Другий складається в нормалізації ноксосфери шляхом виключення небезпек. Це сукупність заходів, що захищають людини від шуму, газу, пилу, травмування і т.п. засобами колективного захисту.

Третій метод включає набір прийомів і засобів, спрямованих на адаптацію людини до відповідного середовища й підвищення його захищеності. Цей метод реалізує можливості профілактичного вибору, навчання, психологічного впливу. У реальних умовах реалізується комбінація названих методів.

Засоби забезпечення безпеки поділяються на засоби колективного (ЗКЗ) та індивідуального захисту (ЗІЗ).

У свою чергу ЗКЗ і ЗІЗ поділяються на групи, залежно від характеру небезпек, конструктивного виконання, галузі застосування і т.д.

У широкому розумінні до засобів безпеки варто зараховувати все те, що сприяє захисту людини від небезпеки, а саме: виховання, освіту, здоров’я, дисциплінованість і т.п.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.