Аварії на трубопровідному транспорті

В Україні цей транспорт є одним із найрозвиненіших і складається з двох частин – газопроводу та нафтопроводу.

Аварія на трубопроводі — аварія на трасі трубопроводу, пов’язана з викидом (розливом) шкідливих хімічних чи пожежо-вибухонебезпечних речовин, що призвела до загибелі людей чи отримання ними тілесних ушкоджень або завдала шкоди довкіллю. Залежно від виду транспортного продукту розрізняють аварії на газопроводах, нафтопроводах, продуктопроводах та інших трубопроводах.

Протяжність магістральних газопроводів по території України становить понад 35,2 тис. км, магістральних нафтопроводів — 3,9 тис. км. їх роботу забезпечує 31 компресорна нафтоперекачувальна і 89 компресорних газоперекачувальних станцій. Протяжність продуктопроводів становить 3,3 тис. км.

Аналіз стану основних фондів та технічного обладнання нафто-, газо- і продуктопроводів показує, що існуюча їх мережа до теперішнього часу виробила свій ресурс і без вжиття заходів до її відновлення найближчим часом може призвести до значного підвищення аварійності в цій галузі економіки. При цьому 4,79 тис. км (14 %) лінійної частини магістральних газопроводів відпрацювали свій амортизаційний строк, а 15 тис. км (44 %) мають малонадійні та неякісні антикорозійні покриття з полімерних стрічкових матеріалів, що призводить до інтенсивної корозії металу труб.

Ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій (НС) на об’єктах підвищеної небезпеки (ОПН) пов’язаний з технічним станом (ступенем зношення) технологічного та допоміжного обладнання об’єктів нафтогазового комплексу (НГК); проходження через зони можливого ризику (водні перешкоди, зони можливих землетрусів, зсувів, переходи через залізничні колії тощо) нафто-, газо- продуктопроводів. Частина НС пов’язана з несприятливими сезонними природними явищами, навмисним несанкціонованим втручанням сторонніх осіб у функціональні системи НГК.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.