Щеплення

Для формування імунітету до певних інфекційних захворювань в Україні проводять вакцинації. Вакцинопрофілактика з специфічною профілактикою, спрямованою проти певних інфекційних захворювань. Вона здійснюється за рахунок щеплень.

При щепленні в організм вводять специфічні антигени. У відповідь на це він активно виробляє специфічний імунітет. Як антигени можуть використовуватися вакцини, токсини, антитоксини. Живі вакцини міс­тять живі, але послаблені тим чи іншим засобом збудники. Прикладом таких вакцин для імунізації є вакцини проти віспи, сказу, туберкульозу, сибірки, бруцельозу, туляремії, грипу, поліомієліту тощо. Вбиті вакцини (нагріванням або хімічними речовинами культури мікробів) викорис­товуються проти черевного тифу, паратифів А і Б, дизентерії, холери, кашлюку, висипного тифу та ін. Крім того, існують полівакцини (проти тифу, паратифів, дизентерії і правця; кашлюку, дифтерії і правця тощо). Прикладом антитоксину, що знешкоджений дією 0,3 -0,4 % формаліну з термічною обробкою, є дифтерійний і правецький анатоксини.

Після щеплення формується штучний активний імунітет. Ефек­тивність щеплення залежить від реактивності організму, стану здоров’я під час щеплення, повноцінності харчування.

Для підтримання імунітету на належному рівні через певні періо­ди повинна проводитись ревакцинація.

При проведенні щеплення можливі післящепленеві реакції: за­гальні та місцеві.

Згідно з наказом МОЗ України за № 276 від 31.10.2000 р., розроб­лено «Календар профілактичних щеплень в Україні»;

Вік Щеплення
1 день гепатит В
3 дні туберкульоз
3 місяці гепатит В; дифтерія, кашлюк, правець; поліомієліт
4 місяці дифтерія, кашлюк, правець; поліомієліт
5 місяців гепатит В; дифтерія, кашлюк, правець; поліомієліт
12-15 місяців кір, краснуха, епідемічний паротит
18 місяців дифтерія, кашлюк, правець; поліомієліт
3 роки поліомієліт
6 років дифтерія, правець; поліомієліт; кір, краснуха, епідемічний паротит
7 років туберкульоз
11 років дифтерія, правець; кір, краснуха, епідемічний паротит (при відсутності вакцинації у 6 років)
14 років туберкульоз; дифтерія, правець; поліомієліт
15 років краснуха (дівчатка), епідемічний паротит (хлопчики)
18 років дифтерія, правець
дорослі гепатит В; дифтерія, правець

 

Існують певні медичні протипоказання щодо проведення профі­лактичних щеплень.

Планове щеплення відкладається до одужання від гострих захво­рювань та загострення хронічних. Щеплення БЦЖ і пробу Манту не роблять протягом 4-х тижнів після перенесеного кіру, щеплення проти нього або контакту із хворим на кір.

Щеплення проти кіру, епідемічного паротиту, коревої краснухи піс­ля введення імуноглобуліну проводяться не раніше ніж через 3 місяці.

Дітям, які лікувалися цитостатиками і кортикостероїдними препа­ратами, можна проводити щеплення через 1 місяць після їхньої від­міни.

Протипоказані щеплення особам, які мали тяжкі ускладнення після введення вакцин і анатоксинів у вигляді анафілактичного шоку, алергію, прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалію, епілепсію, тяжку анемію га захворювання крові тощо.

ВІЛ-інфікованим дітям без клінічних проявів СНІДу або зі слаб­кими проявами не роблять щеплення проти поліомієліту і туберкульозу. Інші щеплення виконують згідно з календарем.

Дітей із злоякісними новоутвореннями вакцинують проти вірус­ного гепатиту В.

Таким чином, щеплення проводять після детального обстежен­ня з метою виявлення протипоказань. Його слід проводити лише в спеціально обладнаних кабінетах, де можна надати необхідну допомо­гу, якщо виникли ускладнення. Профілактичні щеплення проводяться залежно від показань усьому населенню або тільки особам, які мали контакт із хворим.

Стаття була додана одним з відвідувачів сайту без посилань на літературні джерела. Матеріал був опублікований виключно в навчальних цілях.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.