Самозахист організму

Усі системи організму людини, тварин і рослин наділені властивос­тями самозахисту від мікроорганізмів. Наприклад, у сльозовій рідині, слині, крові та лімфі є лізоцим (речовина білкової природи), а чиста шкіра людини виділяє лізоцимоподібну речовину, яка згубно діє на хвороботворні мікроби. Слизова оболонка дихальних шляхів у відпо­відь на інфекцію виділяє слиз, набрякає і червоніє. На ній з’являються фагоцитуючі лейкоцити, а миготливий епітелій, який вистилає трахею, бронхи і бронхіоли, рухом своїх війок видаляє пилові частинки та мі­кроби, які осідають. Певний знешкоджуючий вплив на мікробів має шлунковий і кишковий сік. У рідкій частині крові є антитіла, а також антитоксини, які нейтралізують мікробні отрути і до деякої міри діють на функцію розмноження мікробів, стримуючи хворобу.

Властивість захисту організму від живих істот речовин, які несуть у собі чужорідну генетичну інформацію. Порушення імунітету призво­дить до таких явищ:

–   пригнічення захисту від ракових клітин;

–   зниження протимікробної резистентності;

–   автоімунних реакцій і розладів;

–   розвитку імунодефіцитних станів.

Імунні реакції організму на дію конкретного антигену мають висо­ку специфічність. Однак резистентність організму до вірусів і бактерій залежить не тільки від специфічних імунних реакцій, а й від неспеци­фічного захисту. Важливим бар’єром на шляху проникнення в організм бактерій і вірусів стають:

–   шкірні покриви і слизові оболонки;

–   лімфатичні вузли;

–   миготливий війчастий епітелій дихальних шляхів;

–   середовище шлунка з кислою рН;

–   непроникний гематоенцефалітний бар’єр;

–   нирки;

–   молочна та жирні кислоти як складові секрету потових і сальних
залоз;

–   гуморальні фактори неспецифічного захисту.

Значною захисною функцією крові є вже відоме явище фагоцитозу.

Опірність організму інфекціям залежить від імунної системи і фак­торів неспецифічного захисту, від вікових особливостей індивідуаль­ного стану і функціональної стійкості нервової системи.

Імунна система в організмі людини виконує функцію контролю над гомеостазом внутрішнього середовища організму. Імунітет – це

Стаття була додана одним з відвідувачів сайту без посилань на літературні джерела. Матеріал був опублікований виключно в навчальних цілях.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.